Visitekaartje

Welkom in het centrum van Oss!

GRATIS TRAINING 'REANIMATIE MET AED' VOOR CENTRUMONDERNEMERS EN MEDEWERKERS OP

MAANDAG 7 NOVEMBER VAN 9.00 TOT 12,00 UUR

AANMELDEN: INFO@CENTRUMMANAGEMENTOSS.NL NOODOPVANG 6 MAANDEN OPEN: WAT VINDT U ERVAN?

KLIK OP AFBEELDING VOOR DE VRAGENLIJST

Meer informatie in de rubriek 'Vluchtelingen' - nieuwsbrief 10
NIEUW: UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBARE PANDEN OP DEZE WEBSITE. Klik op button rechts of ga naar rubriek 'Te huur' in het menu links.


Info 'Uitvoeringsprogramma Koers Stadshart Oss': klik op onderstaande afbeelding of ga naar rubriek in het menu.

INSPRAAK CMO 23 juni 2016

College geeft koers aan voor Stadshart Oss

Het centrum van Oss heeft het moeilijk. Landelijke winkelketens vallen om en steeds meer mensen kopen via internet. Ossenaren gaan niet meer alleen naar hun eigen stad voor hun inkopen of dagje uit. Ze rijden ook gemakkelijk naar een grotere stad voor een dagje uit. We staan voor een aantal keuzes die de Gemeenteraad zal moeten gaan maken.

Hiervoor heeft het College twee notities opgesteld: 1. Koers Stadshart Oss en 2. Verkenning cultuurfuncties. Deze notities, en het bijbehorende persbericht van 29 maart, zijn beschikbaar via  www.oss.nl/toekomstOssecentrum of via de rubriek 'Koers Stadshart Oss' aan de linkerzijde. Op 15 juni is daar het Uitvoeringsprogramma Stadshart Oss aan toegevoegd.


Op dinsdag 17 mei werd het eerste exemplaar van het koersdocument CMO 3.0 door voorzitter Jan van Loon aangeboden aan wethouder Gé Wagemakers.

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE INHOUD


Stadscentrum Oss in het kort

Oss heeft een goed bereikbaar en compact centrum met in een straal van 300 meter een grote variatie winkels en horeca (Heuvel, Heuvelstraat en het Walplein). Het centrum heeft een sterke regiofunctie, een groot cultureel aanbod en grote publieksevenementen zoals kermis, Fantastival, Zandsculpturenfestival Brabant, MuzeMisse, Winterland etc. Dat maakt het een levendig centrum, dat bovendien kan rekenen op een sterke koopkrachtbinding met het omliggende gebied.

Extra voorzieningen
Gratis fietsenstallingen, 1.500 parkeerplaatsen, achteraf betalen voor parkeren met GSM, parkeren auto met dagkaart voor slechts 4 euro, app voor centrum en gratis Wi-Fi.

Ondernemers stadscentrum
In totaal 300 ondernemers, waarvan 230 lokale ondernemers met 2.300 medewerkers.
 


Soepeler omgaan met regels in het centrum

De gemeente Oss en Centrum Management Oss (CMO) zijn een pilot gestart om vernieuwend ondernemerschap te stimuleren in het stadscentrum van Oss. De pilot loopt tot oktober 2016. Tijdens deze periode kunt u als centrumondernemer of vastgoedeigenaar plannen uitproberen, waarbij de gemeente soepeler omgaat met de regels.Maar zelfs landelijke regelgeving waar u tegenaan loopt, kunnen we kenbaar maken bij het ministerie van Economische Zaken.

Welke regels vallen wel en niet onder de pilot?

Initiatieven moeten bijdragen aan de kwaliteit van en de beleving in het centrum. Belangrijk is daarbij dat u als ondernemer rekening houdt met andere belanghebbenden in het centrum zoals buren, bewoners en bezoekers. En veiligheid gaat sowieso boven alles.

De volgende regels vallen niet binnen de pilot:

  • In principe grondwettelijke en landelijke regelgeving zoals de drank- en horecawetgeving, rook verbod
  • Regels in het kader van veiligheid in brede zin, denk aan openbare orde, verkeers- brand- of voedselveiligheid
  • Regels die betrekking hebben op opgelegde lasten en financiële middelen (subsidies, belastingen, leges, parkeertarieven)

Heeft u ideeën?

U kunt uw plannen, voorstellen en vragen mailen naar taskforce@oss.nl Het pilotteam bespreekt alle voorstellen en neemt er, na overleg met de initiatiefnemer, een besluit over. Het pilotteam overlegt, als dat nodig is, ook met het gemeentebestuur. Uw inbreng bepaalt het succes van de pilot. Laten we samen onderzoeken hoe we ondernemen in het winkelgebied van Oss nog aantrekkelijker kunnen maken.

Over de organisatie

Deze pilot komt voort uit de landelijke pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ waaraan de gemeente Oss deelneemt. De Taskforce centrum, waarin CMO en gemeente Oss samenwerken, voert de pilot uit. Doel van de taskforce is om meer bezoekers naar het centrum te krijgen en te zorgen dat ze daar ook langer verblijven.

Agenda

18 september - 30 oktober
Mozaiek Festival Oss!
27 september
Werkoverleg centrumondernemers
1 oktober
Verkeersdag VVN - afdeling Maasland
15 oktober
OssSport 2016!

 

/panden