Visitekaartje

Straatinitiatieven

Straatinitiatieven

Binnen het evenementenbudget van CMO is een bedrag gereserveerd voor het ondersteunen van straatgebonden initiatieven. Met de beschikbaarstelling van dit budget wil CMO lokale activiteiten stimuleren en gedeeltelijk financieel ondersteunen. Doelstelling: promotie van de straat/straten gedurende een bepaalde periode in het jaar met het doel om bezoekers naar de specifieke locaties te trekken en te boeien c.q. deze locaties te verfraaien.

Criteria publieksevenement:

Activiteit moet ondersteund worden door 75% van de in de betreffende straat aanwezige ondernemers. Maximaal beschikbare budget per evenement bedraagt 25% van de totale kosten, exclusief organisatiekosten, met een maximum van € 1.000. Mediakosten zijn uitgesloten voor (grondslag van) vergoeding.

Voor kleinschalige eendagsevenementen is met de bovenstaande dekking aan deelnemers een bedrag van € 250 beschikbaar.

Straatpromotie:

Het betreft het aankleden/verfraaien voor een periode van minimaal twee maanden. Activiteit moet ondersteund worden door 75% van de in de betreffende straat aanwezige ondernemers. Maximaal beschikbare budget bedraagt 50% van de totale kosten met een maximum van € 750.

Overige condities:

Indien het initiatief wordt gecontinueerd geven eerder toegewezen budgetten in de jaren daarna niet automatische recht op budget. Voorleggen van een schriftelijke gedetailleerde begroting, inclusief opgave van deelnemende ondernemers is verplicht. Bedragen zijn exclusief 21% BTW. Een factuur (mag van een van de deelnemers zijn) dient te worden aangeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack van Lieshout, centrummanager, GSM 06-53518157 - email jvl@centrummanagementoss.nl

 

Agenda

7 december - 7 januari
Winterland Oss
16 december
Santa Run Oss!
17 december
Extra open zondag december 2017
24 december
Extra open zondag december 2017
28 december - 6 januari
Osje’s Winterhuis
31 december
Open zondag december 2017
28 januari
Open zondag januari 2018
Complete agenda

 

/panden