Visitekaartje

Jaarplan - jaarverslag

Elk jaar wordt door het CMO een jaarplan opgesteld. Het jaarplan geeft aan waar in dat dit jaar, en daar waar mogelijk de volgende jaren, de accenten liggen bij het streven het centrum van Oss naar een hoger niveau te tillen en zodoende ook de aantrekkingskracht te vergroten voor de lokale consument, de regionale consument en de toeristische bezoeker. 

Daarnaast wordt door het CMO jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgevoerde activiteiten in het jaar daarvoor. 

Tegen het einde van elk jaar wordt voor het voorliggende jaar de jaarrekening van dat jaar gepubliceerd. De jaarrekening 2016 is op te vragen via info@centrummanagementoss.nl.

Voor meer informatie over CMO: zie ook rubriek "Centrummanagent Oss"

Jaarplannen en jaarverslagen voor dit jaar en uit voorgaande jaren zijn beschikbaar via de onderstaande links:

Agenda

24 maart - 25 maart
Fashionweekend
25 maart
Her & Der
25 maart
Muziek doet leven! - benefietconcert
25 maart
Open zondag maart 2018
15 april
Oss City Run
21 april
Evenement VVN
26 april - 28 april
Absolute Orange
Complete agenda

 

/panden