Visitekaartje

Jaarplan - jaarverslag

Elk jaar wordt door het CMO een jaarplan opgesteld. Het jaarplan geeft aan waar in dat dit jaar, en daar waar mogelijk de volgende jaren, de accenten liggen bij het streven het centrum van Oss naar een hoger niveau te tillen en zodoende ook de aantrekkingskracht te vergroten voor de lokale consument, de regionale consument en de toeristische bezoeker. Het jaarplan 2017 is te downloaden via deze link.

Daarnaast wordt door het CMO jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgevoerde activiteiten in het jaar daarvoor. Het jaarverslag 2016 is te downloaden via deze link.

Tegen het einde van elk jaar wordt voor het voorliggende jaar de jaarrekening van dat jaar gepubliceerd. De jaarrekening 2016 is op te vragen via info@centrummanagementoss.nl.

Voor meer informatie over CMO: zie ook rubriek "Centrummanagent Oss"

Jaarplannen en jaarverslagen uit voorgaande jaren zijn beschikbaar via de onderstaande links:

Agenda

1 januari - 31 december
Alle volgende centrumevenementen 2017!
1 juli - 30 september
Zandsculpturen Festival Brabant
21 september
Stadswandeling Oss
21 september
Raadsvergadering Wal Kwartier
23 september
Avila
23 september - 24 september
Fashion & Food
24 september
Her & Der
Complete agenda

 

/panden