Informatieavond AVG

02 mei - 02 mei

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt. Voor veel ondernemingen geldt dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden in twee soorten personen van wie gegevens worden gebruikt. Het betreft personeel van de onderneming en de klanten. Welke gegevens van klanten worden vastgelegd is afhankelijk van de aard van het bedrijf. Naarmate meer en ook bijzondere gegevens vastgelegd worden, gelden strengere voorschriften.

Op woensdag 2 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur willen wij centrumondernemers informeren over de aandachtspunten bij de invoering van de AVG. De invulling van deze avond wordt verzorgd door mr. Elke Lucius van advocatenkantoor Van Zandvoort Legal uit Oss. Deelname aan de avond is gratis. Aanmelden is gewenst: info@stadshartoss.nl.

Tot ziens op woensdag 2 mei in de Werkplaats Stadshart Oss!

Agenda

Complete agenda

/panden