Dashboard

Benieuwd naar de ontwikkelingen in het Osse centrum? Het CMO is gestart met het samenstellen van een dashboard per kwartaal. Hierin staan: actuele leegstand, mutaties in bezetting van panden en bezoekersaantallen voor het totale centrum. Deze is vanaf nu beschikbaar op deze website onder rubriek ‘informatie ondernemers’.

Per straat of deelgebieden is informatie op maat samen te stellen. Zie het voorbeeld op onze website van Walplein-Walstraat (pit). Voor een toelichting kun je contact opnemen met centrummanager Jack van Lieshout: GSM 06-53518157.