AVG - privacybeleid

Wij hebben in mei 2018 ons privacybeleid aangepast aan de veranderende regelgeving in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons beleid staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Opnieuw inschrijven nieuwsbrieven
Eerder ingeschrevenen voor onze periodieke nieuwsbrieven dienen zich op grond van de nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG) opnieuw en zelf met expliciete toestemming in te schrijven. Deze toestemming wordt dan vastgelegd.
 
Inschrijven nieuwsbrieven: info@centrummanagementoss.nl 

Agenda

Complete agenda

/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/

https://www.walkwartier.nl/