Digital Twin

Het meten van bezoekersstromen is essentieel om het draagvlak voor een blijvende inzet onder centrumondernemers, vastgoedeigenaren en bijvoorbeeld organisatoren en sponsors van evenementen te borgen en te versterken. Een nieuw dashboard Digital Twin gaat het CMO hierbij helpen. Het betreft een landelijke primeur. Digital Twin is een gebruiksvriendelijk online dashboard. In augustus 2022 werd door het CMO een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar Argaleo uit Den Bosch getekend waarna de ontwikkeling is gestart.

Voor de indeling van het centrum is gekozen voor twaalf gebieden. Voor het totale centrum als voor elk van de gebieden komt de volgende informatie beschikbaar:

  • bezoekersaantallen, opgesplitst in bezoeken en unieke bezoekers
  • verzorgingsgebied op gemeentelijk- en wijkniveau laat zien waar de bezoekers wonen
  • drukteverloop over de dag, drukteverschil tussen verschillende gebieden en de relatieve drukte ten opzichte van de afgelopen vier weken
  • korte termijnvoorspellingen over het te verwachten aantal bezoekers op basis van historie en weersverwachtingen

In 2023 werden aan het dashboard ook actuele leegstandsinformatie, branchering, ondernemersvormen en verdeling food en non-food toegevoegd. Binnen het dashboard is op pandniveau informatie beschikbaar over onder meer bouwjaar, oppervlakte en kadaster. Met het dashboard kan het CMO (potentiële) centrumondernemers en vastgoedeigenaren ondersteunen in het maken van plannen en het nemen van beslissingen. De basisdata die in Digital Twin worden gebruikt bevatten geen persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn naar personen. Hierdoor is de basis informatie niet AVG gevoelig.

Voor meer informatie of een korte demonstratie bel je centrummanager Jack van Lieshout: 06-53518157