Informatie algemeen

KLIK OP DE TITELS VOOR MEER INFORMATIE OVER HET ONDERWERP

AVG

Wij hebben in mei 2018 ons privacybeleid aangepast aan de veranderende regelgeving in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons beleid staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

LADEN EN LOSSEN

Bij het voetgangersgebied in het centrum is laden en lossen alleen mogelijk tijdens de venstertijden, op maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden krijgt u alleen toegang als u een ontheffing van de gemeente Oss heeft. 

OPENINGSTIJDEN - OPEN ZONDAGEN

Op weekdagen zijn de openingstijden van de meeste winkels tussen 09.00 uur en 18.00 uur. De winkeliersvereniging Centrum Ondernemers Oss (COO) heeft voor 2024 de open zondagen weer vastgesteld. Het uitgangspunt is dat elke laatste zondag van de maand de winkels in het centrum van Oss open zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur. In december zijn er extra open zondagen. 

PARKEREN

In het centrum van Oss moet voor parkeren in de straten en op parkeerterreinen worden betaald. 

PARKEERONTHEFFING - TIJDELIJK

Het kan zijn dat een bedrijf of bewoner tijdelijk met de auto in het vergunningengebied of voetgangersgebied moet zijn. Dan bestaat de mogelijkheid om een ontheffing en eventueel een toegangspas aan te vragen.

WEEKMARKTEN

Oss kent wekelijks twee markten. 

WONEN IN HET CENTRUM

Het centrum is gebaat bij levendigheid en de aanwezigheid van voldoende inwoners in het stadshart. Daarom stimuleert de gemeente eigenaren van panden in het centrum om deze (deels) te verbouwen tot woonruimten. Daarvoor stelt de gemeente de stimuleringsregeling wonen in het centrum beschikbaar.