Informatie algemeen

AVG

Wij hebben in mei 2018 ons privacybeleid aangepast aan de veranderende regelgeving in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons beleid staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.  De AVG is ook van toepassing op de 'passantentellingen' die in het centrum van Oss worden uitgevoerd.

COLUMN

Periodieke reacties op basis van de actualiteit. Auteur Jack van Lieshout.

HERINRICHTING

In september/oktober zal begonnen worden met de herinrichting van de Raadhuislaan, de Oostwal en de Molenstraat. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd.  Door op de titel te klikken komt u op de pagina met nadere informatie.

OPENINGSTIJDEN - OPEN ZONDAGEN

De winkeliersvereniging Centrum Ondernemers Oss (COO) heeft voor 2019 de open zondagen vastgesteld. Het uitgangspunt is dat elke laatste zondag van de maand de winkels in het centrum van Oss open zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur.

PARKEREN

In het centrum van Oss moet voor parkeren in de straten en op parkeerterreinen worden betaald. 

WEEKMARKTEN

Oss kent wekelijks twee markten. 

WONEN IN HET CENTRUM

Het centrum is gebaat bij levendigheid en de aanwezigheid van voldoende inwoners in het stadshart. Daarom stimuleert de gemeente eigenaren van panden in het centrum om deze (deels) te verbouwen tot woonruimten. Daarvoor stelt de gemeente de stimuleringsregeling wonen in het centrum beschikbaar.

Agenda

Complete agenda

/panden