Straatinitiatieven

Straatinitiatieven

Binnen het evenementenbudget van CMO is een bedrag gereserveerd voor het ondersteunen van straatgebonden initiatieven. Met de beschikbaarstelling van dit budget wil CMO lokale activiteiten stimuleren en gedeeltelijk financieel ondersteunen. Doelstelling: promotie van de straat/straten gedurende een bepaalde periode in het jaar met het doel om bezoekers naar de specifieke locaties te trekken en te boeien c.q. deze locaties te verfraaien op andere momenten dan tijdens collectieve evenementen, acties en promoties.

Criteria publieksevenement

Activiteit moet ondersteund worden door meerdere van de in de betreffende straat aanwezige ondernemers. Maximaal beschikbare budget per evenement bedraagt 25% van de totale kosten, exclusief organisatiekosten, met een maximum van € 1.000. Mediakosten zijn uitgesloten voor (grondslag van) vergoeding.

Voor kleinschalige eendagsevenementen is met de bovenstaande dekking aan deelnemers een bedrag van € 250 per dag beschikbaar.

Let op: Op dagen van collectieve evenementen zoals Koningsdag, Fashion Weekend, Foodfestival, Kermis, Pietenspektakel etc. waarvoor reeds  ondersteunende budgetten worden ingezet, is deze regeling niet van toepassing.

Straatpromotie

Het betreft het aankleden/verfraaien voor een periode van minimaal twee maanden. Activiteit moet ondersteund worden door 75% van de in de betreffende straat aanwezige ondernemers. Maximaal beschikbare budget bedraagt 50% van de totale kosten met een maximum van € 750.

Overige condities

Indien het initiatief wordt gecontinueerd geven eerder toegewezen budgetten in de jaren daarna niet automatische recht op budget. Voorleggen van een schriftelijke gedetailleerde begroting, inclusief opgave van deelnemende ondernemers is verplicht. Bedragen zijn exclusief 21% BTW. Een factuur (mag van een van de deelnemers zijn) dient te worden aangeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack van Lieshout, centrummanager, GSM 06-53518157 - email jvl@centrummanagementoss.nl of Bianca Hoegee, evenementencoördinator, GSM 06-30300630 - email Bianca@centrummanagementoss.nl