Reclameheffing

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Oss de (nieuwe) Verordening Reclamebelasting Oss 2017 vastgesteld. U kunt deze lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.

 

Werking
Sinds april 2010 kennen we in Oss een reclameheffing. Hiervoor heeft in november 2009 een stemming plaatsgevonden onder de centrumondernemers. Met een ruime meerderheid werd het voorstel aangenomen. Hierdoor dragen alle ondernemers in het centrum van Oss mee aan het financieren van activiteiten. Met de inkomsten worden vanuit het Centrummanagement Oss (CMO) de volgende activiteiten betaald binnen en voor het totale heffingsgebied: evenementen, communicatie, promotie, projecten en organisatie.

Uitgangspunt
Alle reclame-uitingen op, aan de gevel, op de etalageruit of in de etalage, zichtbaar vanaf de openbare weg zijn belastbaar.

Aanslagen
De aanslagen worden jaarlijks opgelegd via de gemeente Oss door de BSOB conform de verordening Reclamebelasting die, onder inhouding van incassokosten, de bedragen overmaakt op de rekening van het CMO. De aanslagen waren tot 2017 gebaseerd op de omvang van reclame-uitingen aan de gevel, op de etalageruit of in de etalage, zichtbaar vanaf de openbare weg. Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van Oss in met een aanpassing van de verordening vast waarbij de heffing werd gebaseerd op basis van de WOZ-waarde van de panden waar reclame-uitingen zichtbaar zijn. De heffingsmaatstaf bedraagt € 2,40 per € 1.000,00 WOZ-waarde met een maximum bedrag van € 1.500,00 per object.

Kwijtschelding reclamebelasting en precariobelasting 2021. Dit besluit nam de gemeenteraad van Oss in april 2021. Lees via deze link de korte nieuwflits over dit onderwerp die aan het besluit vooraf ging! In 2022 werd dit op basis van maatregelen rondom Covid-19, waaonder wederom gedwongen sluitingen, herhaald.