Informatie ondernemers

DETAILHANDELSBELEID

Op 9 september 2014 heeft het college van B&W van Oss besloten om de hoofdkoers van het detailhandelsbeleid in Oss voort te zetten.

 

KOERS STADSHART OSS

Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van Oss deze koers vast. Binnen deze koers werken we onder meer aan een compacter centrum.

 

LINKS

Op deze pagina vind u een aantal interessante links naar websites van partners en andere belangrijke informatiebronnen.

 

NIEUWSFLITSEN

Het CMO informeert ondernemers regelmatig met korte nieuwsflitsen

 

ONDERNEMERSAVOND

Naast de diverse bijeenkomsten in de Werkplaats Stadshart Oss wordt in het laatste kwartaal van het jaar een Ondernemersavond georganiseerd. 

 

PUBLICATIES

Regelmatig worden op deze pagina rapporten gepubliceerd over landelijke ontwikkelingen. De samenstellers van deze rapporten zijn branche-organisaties, financiële instellingen, overheid en dienstverlener

 

RECLAMEHEFFING

Om uitvoering te kunnen geven aan het jaarplan is structureel budget nodig. Dit komt jaarlijks van de gemeente Oss en sponsoring maar hoofdzakelijk door het opleggen van reclamebelasting. 

 

STRAATINITIATIEVEN

Binnen het evenementenbudget van CMO is een bedrag gereserveerd voor het ondersteunen van straatgebonden initiatieven. Met de beschikbaarstelling van dit budget wil CMO lokale activiteiten stimuleren en gedeeltelijk financieel ondersteunen. Doelstelling: promotie van de straat/straten gedurende een bepaalde periode in het jaar met het doel om bezoekers naar de specifieke locaties te trekken en te boeien c.q. deze locaties te verfraaien.