Koers Stadshart Oss

www.oss.nl/toekomstossecentrum


College geeft koers aan voor Stadshart Oss

Het centrum van Oss heeft het moeilijk. Landelijke winkelketens vallen om en steeds meer mensen kopen via internet. Ossenaren gaan niet meer alleen naar hun eigen stad voor hun inkopen of dagje uit. Ze rijden ook gemakkelijk naar een grotere stad voor een dagje uit. We staan voor een aantal keuzes die de Gemeenteraad zal moeten gaan maken.

Hiervoor heeft het College twee notities opgesteld: 1, Koers Stadshart Oss en 2. Verkenning cultuurfuncties. Deze notities zijn beschikbaar via de onderstaande links of via www.oss.nl/toekomstOssecentrum

Inspraakreactie CMO Uitvoeringsprogramma Koers - 23 juni 2016

Link Uitvoeringprogramma Koers Stadshart - juni 2016

Link Koers Stadshart Oss

Link Verkenning cultuurfuncties

Link Persbericht gemeente Oss 29 maart 2016

Link Opinienota Koers Stadshart Oss

Link nota toekomstperspectief

De veranderingen van de laatste jaren in onder andere de detailhandel en de kantorenmarkt zorgen ervoor dat de uitgesproken wensen en ambities opnieuw moeten worden bekeken. Het antwoord op deze ontwikkelingen is een toekomstperspectief voor het Osse centrum voor de komende 10 jaar.

Dit toekomstperspectief geeft richting aan actuele opgaven en uitwerking van gebieden. Het geschetste toekomstperspectief voor het Osse centrum omvat de volgende uitgangspunten:

a. een compact centrum

b. samenspel tussen functies en activiteiten die publiek trekken

c. benutten van het onderscheidend vermogen en de kracht van het Osse centrum

d. inzetten op verrassing en beleving

e. goede bereikbaarheid.

Dit toekomstperspectief vormt de basis voor een actualisatie van de Visie Dynamisch Stadscentrum en de actualisatie van het detailhandelsbeleid. In de agenda voor de toekomst van het Osse centrum komt ook gebiedsontwikkeling nadrukkelijk aan de orde. De voorkeursscenario’s voor de volgende locaties worden geschetst: V&D locatie, de Wal, TBL terrein en Sheddaken.

Agenda

Complete agenda

/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/

https://www.walkwartier.nl/