Samenwerkingen

COO winkeliersvereniging
Sinds 1983 behartigt de vereniging van Centrumondernemers Oss (COO) de belangen van haar leden naast het promoten van de Osse binnenstad. Lidmaatschap is op vrijwillige basis. De leden betalen jaarlijks een contributie. Met de komst van het CMO en de invoering van de reclamebelasting in 2010 werd in dat jaar de jaarlijkse contributie teruggebracht naar een bedrag van Euro 36,00. Door een sterk teruglopend ledenaantal werd in 2018 besloten om de contributie volledig af te schaffen om met deze stap alle winkeliers automatisch lid te maken van de COO. Dit werd tijdens de ALV op 16 oktober 2018 aan de aanwezige centrumondernemers gepresenteerd.
 
De COO is in het centrum van Oss actief via haar afgevaardigden in het bestuur van het CMO o.a. op het gebied van: het (mede)organiseren van evenementen, inspraak op gemeentelijk beleid, het vaststellen van open zondagen en in de interactie met de winkeliers.
 
Straathoofden
Al geruime tijd kon voor de distributie van materialen, zoals posters voor de open zondag, gerekend worden op een aantal vrijwilligers in het centrum van Oss. Deze vrijwilligers, die door deze rol vaak de oren en ogen van de straat zijn fungeren ook als contacpersoon namens hun straat.
 
Taskforce Centrum Oss
De gemeente Oss en het Centrummanagement Oss werken al drie jaar aan grote en kleine impulsen die het stadshart laten bruisen. Sinds april 2016 werken we samen met de Werkplaats stadshart Oss aan “het centrum als bedrijf.
 
Werkplaats Stadshart Oss
Op 5 april 2016 opende centrumwethouder Gé Wagemakers onder grote belangstelling de Werkplaats Stadshart Oss.

Agenda/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/