Samenwerkingen

COO winkeliersvereniging

Sinds 1983 behartigt de vereniging van Centrumondernemers Oss (COO) de belangen van haar leden naast het promoten van de Osse binnenstad. Lidmaatschap is op vrijwillige basis en gratis. De COO is in het centrum van Oss actief via haar afgevaardigden in het bestuur van het CMO o.a. op het gebied van: het (mede)organiseren van evenementen, inspraak op gemeentelijk beleid, het vaststellen van open zondagen en in de interactie met de winkeliers.

 

Recreatie en Toerisme

Eind 2020 werd door de gemeenteraad van Oss de visie op recreatie en toerisme ‘Verbinden en vertellen 2020-2023’ vastgesteld. Hieraan voorafgaand werd in juli 2020 nog een motie aangenomen in de gemeenteraad. Kern daarvan was actief te blijven zoeken naar het bundelen van de krachten in de regio en voorstellen hoe vrijgekomen middelen komende jaren ingezet gaan worden ten behoeve van marketing en promotie van de vrijetijdssector in de gemeente Oss. Dit werd verwerkt in deze visie.

 

Het CMO heeft in de afvaardiging van de centrummanager bijgedragen aan het tot stand komen van de visie door deelname aan de overlegtafels. Het vervolg is nu de gezamenlijke implementatie door middel van een projectgroep bestaande uit een aantal stakeholders waaronder het CMO.

 

Straathoofden

Al geruime tijd kon voor de distributie van materialen, zoals posters voor de open zondag, gerekend worden op een aantal vrijwilligers in het centrum van Oss. Deze vrijwilligers, die door deze rol vaak de oren en ogen van de straat zijn fungeren ook als contacpersoon namens hun straat.

 

Taskforce Centrum Oss

De gemeente Oss en het Centrummanagement Oss werken al vanaf 2015 aan grote en kleine impulsen die het stadshart laten bruisen.

 

VOLOP Oss

Meer reuring, minder leegstand en verloedering in binnensteden dat is wat het project VOLOP Brabant, samen met de provincie wil. Na Den Bosch en Waalwijk startte VOLOP Oss in het najaar van 2019. VOLOP makelt en schakelt tussen vastgoedeigenaren en makelaars aan de ene kant en lokale en vernieuwende culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven aan de andere kant. Bij de VOLOP initiatieven staan ambachten, kunsten, ontmoeten en experimenteren centraal. Initiatieven krijgen zo de kans om, in de tijd dat een pand leeg staat, hun concept uit te proberen en publiek naar het centrum te trekken. In 2020 kregen maar liefst negen initiatieven een (tijdelijke) plek. Het CMO steunt VOLOP in 2021 vanzelfsprekend weer met advies en de inzet via haar centrummanager.

 

Warenhuis

Het CMO krijgt onderdak in het Warenhuis in het te ontwikkelen Walkwartier. In het nieuwe Warenhuis voelen mensen zich thuis, terwijl ze van huis zijn. En als iemand zich op z’n gemak voelt, ontstaat er ook contact met anderen. De toegankelijke inrichting helpt daarbij. Net zoals het open podium en bepaalde collecties dat kunnen doen. Maar naast de hardware (het gebouw) is de software minstens zo belangrijk. Oftewel: het enthousiasme van de professionals die hier werken. Ze spelen immers een belangrijke faciliterende rol.

 

Met betrekking tot de toegevoegde waarde van het CMO aan het concept zijn de volgende punten gedefinieerd: 

1. kenniscentrum voor ondernemers

2. verbinder van organisaties en ondernemers

3. ambassadeur voor (en door) Oss.

Namens het CMO neemt de centrummanager deel aan dit project. In het rijtje Warenhuis-functies is aan ‘ontmoeten’ en ‘ontwikkelen’ nu de drager ‘ondernemen’ toegevoegd.