Samenwerkingen

COO winkeliersvereniging
Sinds 1983 behartigt de vereniging van Centrumondernemers Oss (COO) de belangen van haar leden naast het promoten van de Osse binnenstad. Lidmaatschap is op vrijwillige basis en gratis. De COO is in het centrum van Oss actief via haar afgevaardigden in het bestuur van het CMO o.a. op het gebied van: het (mede)organiseren van evenementen, inspraak op gemeentelijk beleid, het vaststellen van open zondagen en in de interactie met de winkeliers.
 
Straathoofden
Al geruime tijd kon voor de distributie van materialen, zoals posters voor de open zondag, gerekend worden op een aantal vrijwilligers in het centrum van Oss. Deze vrijwilligers, die door deze rol vaak de oren en ogen van de straat zijn fungeren ook als contacpersoon namens hun straat.
 
Taskforce Centrum Oss
De gemeente Oss en het Centrummanagement Oss werken al drie jaar aan grote en kleine impulsen die het stadshart laten bruisen.
 
VOLOP Oss
Meer reuring, minder leegstand en verloedering in binnensteden dat is wat het project VOLOP Brabant, samen met de provincie wil. Na Den Bosch en Waalwijk startte VOLOP Oss in het najaar van 2019. VOLOP makelt en schakelt tussen vastgoedeigenaren en makelaars aan de ene kant en lokale en vernieuwende culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven aan de andere kant. Bij de VOLOP initiatieven staan ambachten, kunsten, ontmoeten en experimenteren centraal. Initiatieven krijgen zo de kans om, in de tijd dat een pand leeg staat, hun concept uit te proberen en publiek naar het centrum te trekken. In 2020 kregen maar liefst negen initiatieven een (tijdelijke) plek. Het CMO steunt VOLOP in 2021 vanzelfsprekend weer met advies en de inzet via haar centrummanager.

Agenda

Complete agenda

/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/

https://www.walkwartier.nl/