Samenwerkingen

COO winkeliersvereniging

Sinds 1983 behartigt de vereniging van Centrumondernemers Oss (COO) de belangen van haar leden naast het promoten van de Osse binnenstad. Lidmaatschap is op vrijwillige basis en gratis. De COO is in het centrum van Oss actief via haar afgevaardigden in het bestuur van het CMO o.a. op het gebied van: het (mede)organiseren van evenementen, inspraak op gemeentelijk beleid, het vaststellen van open zondagen en in de interactie met de winkeliers.

Recreatie en Toerisme

Eind 2020 werd door de gemeenteraad van Oss de visie op recreatie en toerisme ‘Verbinden en vertellen 2020-2023’ vastgesteld. Hieraan voorafgaand werd in juli 2020 nog een motie aangenomen in de gemeenteraad. Kern daarvan was actief te blijven zoeken naar het bundelen van de krachten in de regio en voorstellen hoe vrijgekomen middelen komende jaren ingezet gaan worden ten behoeve van marketing en promotie van de vrijetijdssector in de gemeente Oss. Dit werd verwerkt in deze visie.

Het CMO heeft in de afvaardiging van de centrummanager bijgedragen aan het tot stand komen van de visie door deelname aan de overlegtafels. Het vervolg is nu de gezamenlijke implementatie door middel van een projectgroep bestaande uit een aantal stakeholders waaronder het CMO.

Taskforce Centrum Oss

De gemeente Oss en het Centrummanagement Oss werken al vanaf 2015 aan grote en kleine impulsen die het stadshart laten bruisen.

Warenhuis

Het CMO krijgt onderdak in het Warenhuis in het te ontwikkelen Walkwartier. In het nieuwe Warenhuis voelen mensen zich thuis, terwijl ze van huis zijn. En als iemand zich op z’n gemak voelt, ontstaat er ook contact met anderen. De toegankelijke inrichting helpt daarbij. Net zoals het open podium en bepaalde collecties dat kunnen doen. Maar naast de hardware (het gebouw) is de software minstens zo belangrijk. Oftewel: het enthousiasme van de professionals die hier werken. Ze spelen immers een belangrijke faciliterende rol.

Met betrekking tot de toegevoegde waarde van het CMO aan het concept zijn de volgende punten gedefinieerd: 1. kenniscentrum voor ondernemers. 2. verbinder van organisaties en ondernemers en 3. ambassadeur voor (en door) Oss. Namens het CMO neemt de centrummanager deel aan dit project. In het rijtje Warenhuis-functies werd aan ‘ontmoeten’ en ‘ontwikkelen’ de drager ‘ondernemen’ toegevoegd.

Ondernemen IN het Warenhuis

Het Warenhuis geeft ondernemers volop de ruimte om elkaar te ontmoeten en zich te profileren. Wil een bedrijf het duurzaamste soepblik, de beste elektrische autoaandrijving of een uitzonderlijke collectie presenteren aan afnemers? Dat kan. Jongeren interesseren in een vak of voor openstaande vacatures, of de Week van de Techniek hier aftrappen? Ook dat voelt volstrekt logisch. En ondertussen kijkt de rest van de gemeente mee.

Ondernemen MET het Warenhuis

Themadagen, -weken of zelfs -maanden zullen de rode draad voor de programmering vormen, waarbij ondernemers onmisbaar zijn. Daarom zullen we de lijnen met het bedrijfsleven kort houden; direct of via ondernemersverenigingen zoals 3O (Ondernemers Overleg Oss), OIK (Osse Industriële Kring) en TIBO (Toekomst in Bedrijven Oss). Zo profiteren wij van hun inhoudelijke bijdrage en zij van onze aantrekkingskracht. Activiteiten kunnen ook plaatsvinden op het nieuwe evenemententerrein, waar nu parkeerterrein de Wal is, of verspreidt door de stad in samenwerking met centrumondernemers.

Ondernemen ALS het Warenhuis

Het Warenhuis zelf is ook een onderneming, met daarin verschillende ondernemers. Samen blijven we naar mogelijkheden speuren om bezoekers te verrijken met een veelzijdig cultureel en educatief aanbod. Daarom blijven we ook krachten bundelen met ons grote netwerk in Oss en daarbuiten. In eerste instantie zullen we hierin het initiatief moeten nemen; we dromen ervan dat organisaties zich bij óns melden.

In 2023 zal de strategiegroep zich vooral bezighouden met de fysieke ruimte. Hiervoor werd in het afgelopen jaar al een uitgebreide workshop georganiseerd. De inrichting is open, verbindend en uitnodigend, waardoor het Warenhuis een stadse huiskamer wordt. De handtekening onder het ontwerp is van Aat Vos. Deze vooraanstaande architect maakt van publieke ruimtes een third place, naast huis en werkplek, waar ontmoeten, leren, werken en consumeren hand in hand gaan.

Bouw Walkwartier

Waar hard gewerkt wordt ontstaat hinder. Na jaren van relatieve rust is de transformatie naar een gemengd woon‐, werk- en evenementengebied in het hartje van ons centrum begonnen. Tijdens de sloop en start van bouwwerkzaamheden werd de openbare ruimte kleiner en wordt deze tegelijkertijd intensiever gebruikt. Dit heeft zijn weerslag op de bereikbaarheid van het centrum en op het laden, lossen en parkeren. Ook heeft het consequenties voor verkeersstromen zoals die van fietsers. Het CMO blijft in nauw contact met centrumondernemers in rondom de bouwplaats om knelpunten met de coördinatoren rondom de bouw te bespreken en op te lossen.

Vanuit de gemeente Oss is er communicatie via de website Walkwartier.nl en door periodieke nieuwsbrieven. Deze is bedoeld voor inwoners van Oss en natuurlijk voor centrumondernemers. Elk twee maanden vindt online overleg plaats met de projectmanager en ambtenaren gemeente Oss, de veiligheidscoördinator Walkwartier, de projectontwikkelaar, de bouwer, het TBL en de centrummanager. Ook belangstellende centrumondernemers kunnen deelnemen.