Onderzoek zwerfafval centrum

Rapport: Onderzoek zwerfafval Stadscentrum Oss 2022-2023 - volgt binnenkort

Vanuit het centrum (ondernemers, bewoners en bezoekers) en de politiek bestond onvrede over de netheidsgraad van het centrum van Oss. Men vindt het stadscentrum niet schoon genoeg. in de beleving ligt er, met name in het weekend waarin ook veelal evenementen plaatsvinden, veel zwerfafval op straat en puilen afvalbakken uit. Ook is er geregeld sprake van bijplaatsen van huisvuil en huisraad naast ondergrondse containers. Dit versterkt het rommelige beeld en is vaak een bron voor (extra) zwerfafval. Mogelijk is er ook een relatie tussen de beleving van de netheidsgraad en veranderingen in het afvalbeleid (maximum aantal stortingen, grof vuil storten tegen betaling) en uitvoering van het Afvalbakkenplan (minder afvalbakken). Verder speelde de discussie om de inzet van de zwerfafvalzuiger in het centrum stop te zetten. Op basis hiervan werd een uitgebreid onderzoek met enquête door de gemeente Oss geïnitieerd. 

Op deze website komt binnenkort het rapport ‘Onderzoek zwerfafval Stadscentrum Oss 2022-2023’. Hierin staan ook de uitgebreide aanbevelingen op basis van de bevindingen uit het onderzoek. In 2024 zal samen met de gemeente Oss worden bekeken hoe we hierin samen naar ondernemers kunnen optrekken. De kracht van het collectief!