Warenhuis

Het CMO krijgt onderdak in het Warenhuis in het te ontwikkelen Walkwartier. In het nieuwe Warenhuis voelen mensen zich thuis, terwijl ze van huis zijn. En als iemand zich op z’n gemak voelt, ontstaat er ook contact met anderen. De toegankelijke inrichting helpt daarbij. Net zoals het open podium en bepaalde collecties dat kunnen doen. Maar naast de hardware (het gebouw) is de software minstens zo belangrijk. Oftewel: het enthousiasme van de professionals die hier werken. Ze spelen immers een belangrijke faciliterende rol.

Met betrekking tot de toegevoegde waarde van het CMO aan het concept zijn de volgende punten gedefinieerd:

  1. kenniscentrum voor ondernemers.
  2. verbinder van organisaties en ondernemers
  3. ambassadeur voor (en door) Oss.

Namens het CMO neemt de centrummanager deel aan dit project.