Ondersteuning evenementen

Criteria ondersteuning evenementen door CMO

Inleiding

Het CMO organiseert jaarlijks een aantal evenementen via haar ondernemers of commissies zoals de Koningsmarkt, Muziekboulevard, Halloween, Sinterklaasintocht en Pietenspektakel. Vanuit ondernemers komen mooie samenwerkingsinitiatieven tot stand zoals de Muziekboulevard, Bokbierfestival en straatevenementen in de Walstraat en Kerkstraat. Op verzoek van het CMO worden door derden evenementen georganiseerd zoals Living Statues Festival, Food Festival Oss en Oss Fashion Weekend. Een toenemend aantal organisaties willen evenementen organiseren in het centrum en zij doen hierbij vaak een beroep op financiële ondersteuning van het CMO. Voorbeelden zijn Korenfestival, Maasdijk en City Run Oss.  Daarnaast stimuleert en ondersteunt het CMO collectieve evenementen in de (aanloop) straten. Het CMO hoopt in deze laatste categorie te kunnen rekenen op een toenemend aantal verzoeken vanuit de straten omdat een grotere spreiding van evenement door het centrum gewenst is.

Financiën

Omdat evenementen bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk centrum wordt door het CMO inmiddels hiervoor een structureel bedrag opgenomen voor de organisatie, ondersteuning, coördinatie en communicatie. Bij een aantal evenementen is er sprake van inkomsten uit bijdragen van deelnemers en/of subsidies van de gemeente Oss.

Onderscheid evenementen

Zoals in de inleiding is aangegeven onderscheiden we bij evenementen in het centrum de volgende organiserende partijen:

  1. CMO: met inzet van commissies of organisatiebureaus
  2. Centrumondernemers: collectief, per branche of per straat
  3. Derden: verenigingen, besturen, vrijwilligers en/of organisatiebureaus namens verenigingen, besturen of initiatieven/goede doelen
  4. Gemeente Oss: kermis

De criteria voor ondersteuning van evenementen door het CMO zijn opgesteld voor de categorieën 2. en 3.

Categorie 2.

2a. Subsidie collectief

Doelstelling is het aantrekken van bezoekers naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen, open zondagen en dagen tijdens vakantieperioden.

2b. Subsidie per branche

Doelstelling is het periodiek aantrekken van bezoekers in specifieke branches naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen en open zondagen.

2c. Subsidie per straat

Doelstelling is de promotie van de straat/straten gedurende een bepaalde periode in het jaar met het doel om bezoekers naar deze specifieke locaties te trekken.

Criteria categorieën 2a. - 2b. - 2c.

 

Catergorie 3.

Derden

Doelstelling is het verhogen van de aantrekkelijkheid en het imago van het centrum en het aantrekken van bezoekers naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen en open zondagen.

Criteria categorie derden

 

Met deze aangepaste criteria vervallen eerdere afspraken.

Oss. maart 2019

 

Agenda/panden