Quick scan centrum Oss!

Voor de presentatie klik je op de onderstaande afbeelding!
BRO is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau in Nederland en België voor opgaven en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschap en economie. De wisselwerking en samenhang tussen Ruimtelijk Functioneren, Ruimtelijk Vormgeven en Ruimtelijk Ordenen zijn de uitgangspunten van hun advisering.
 
De gemeente Oss heeft BRO gevraagd om een quick scan uit te voeren op van de situatie in het centrum van Oss in relatie tot de 5 thema’s die het Platform Binnenstadsmanagement in de ‘Agenda voor de binnenstad 2022-2026’ heeft beschreven.
 
Op 17 januari 2022 presenteerde directeur BRO Felix Wigman de uitkomsten van de quick scan tijdens een online bijeenkomst met geïnteresseerde gemeenteraads- en commissieleden, wethouders Van Orsouw en Den Brok, ambtelijke ondersteuners centrum en het bestuur van het CMO.
 
Het CMO is blij met de samenvatting op pagina 19 waar naast conclusies ook de opgaven voor 2022-2026 worden genoemd.