Toezicht en handhaving

Dit bericht is van Toezicht en Handhaving Openbare ruimte gemeente Oss.

Naar aanleiding van klachten van zowel burgers als ondernemers over het parkeren in het voetgangersgebied gaan we streng handhaven op de geparkeerde voertuigen in het centrum. Bij het voetgangersgebied in het centrum is laden en lossen alleen mogelijk tijdens de venstertijden, op maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 11.00 uur.

Buiten deze tijden krijgt u alleen toegang als u een ontheffing van de gemeente Oss heeft. Wanneer er geen geldige ontheffing is zal er een proces-verbaal volgen. De ontheffing dient 5 dagen vooraf aangevraagd worden via: https://loket.oss.nl/Loket/product/6af5efddc2c1071d0700f9a76ad37a40

Oss, 8 april 2024