Covid-19

Via onder meer de onderstaande links vind je als ondernemer specifieke en actuele infornatie van Rijksoverheid 


Ook bij de gemeente Oss kunnen ondernemers terecht met hun corona gerelateerde vragen via deze link


Uit het CMO jaarverslag 2020

1. Covid-19 en het CMO

Mensen aansporen om vooral weg te blijven uit het centrum. Nooit gedacht dat deze oproep ooit uit de koker van het CMO zou komen. Maar toen Covid-19 in maart 2020 meedogenloos om zich heen begon te slaan kon het even niet anders. Niet bij de pakken neerzitten werd het credo. De mouwen werden nog eens extra opgestroopt want winkeliers en horecaondernemers stonden bijna van de een op de andere dag voor ongekende situaties met enorme uitdagingen.

Samen met reclamebureau Circa Twee werd in recordtijd het online platform ‘De winkelier van hier’ opgezet. Het belangrijkste doel was een moreel appel te doen op de Ossenaren om loyaal te zijn aan de ondernemers in het Osse centrum en bij voorkeur bij hen te besteden. Ter ondersteuning werd een nieuwe communicatielijn ontwikkeld inclusief voorlichtings- en displaymaterialen, advertenties en filmpjes.

Daar bleef het niet bij. Via korte lijnen met het Kernteam Economie van de gemeente Oss konden centrumondernemers direct geholpen worden met vragen en financiële steun. Verder hielp het CMO een lokale ontwikkelaar met de promotie van ‘Hoale’, een site die horecazaken snel aan een goedkope online bestelomgeving helpt. Social mediabedrijf Apostle ging via het CMO aan de slag om de centrumondernemers aan de hand van videoportretten extra smoel te geven.

2. Covid-19 en de impact op binnensteden

De organisatie Retailagenda deed in de zomer van 2020 onderzoek naar de impact van Covid-19 op binnensteden en winkelcentra en kwam met vijf bevindingen:

Traffic voorlopig lager vooral in de grote steden

Zolang er geen goed vaccin of medicijn is zal de traffic niet op het oude niveau terugkeren. Retailers zullen langdurig te maken krijgen met minder traffic. Consumenten zullen meer gericht en vaker alleen komen winkelen. Dit zorgt voor een lagere traffic met een hogere conversie. De hogere conversie maakt de trafficdaling niet goed.

Forse afname van het aantal shoppingtrips

Consumenten zullen 30% minder shoptrips gaan ondernemen zolang er geen goed vaccin of medicijn is. Men gaat gerichter op pad en komt vaker alleen waardoor funshoppen afneemt. Men geeft de voorkeur aan winkelen in de eigen woonplaats, omdat dit de vertrouwde omgeving is.

Online groeit en de helft daarvan is blijvend

De groei van online is in een stroomverstelling gekomen. Dit heeft iedere branche ervaren. Door het vele thuis zijn hebben consumenten nog meer het gemak van online ervaren. In iedere leeftijdscategorie is men meer online gaan kopen. De verwachting is dat de helft van deze online groei ook na de coronacrisis zal aanhouden. Een deel van deze online groei is een definitieve verschuiving van fysieke omzet naar online omzet.

Veel winkelsluitingen in non-food verwacht

De traffic is afgenomen, online stijgt, omzetten staan onder druk en retailers worden financieel geholpen door de overheid. Dit zorgt ervoor dat veel retailers nu nog overeind staan, maar daar komt naar verwachting snel verandering in. Verwacht wordt dat veel winkels de deuren gaan sluiten waarbij met name mode- en schoenenwinkels hard geraakt zullen worden. De verwachting is dat in 2021 zeker 15% van de non-food winkels zal verdwijnen oplopend tot 25-30% in de jaren daarna.

Meer druk op de huur en ruimte voor omzethuur

Huurprijzen voor winkelvastgoed worden in Nederland voornamelijk gebaseerd op traffic. Deze verhoudingen zijn vandaag de dag niet meer in balans en de vraag is of en wanneer het weer op het oude niveau komt. De retailers en vastgoedpartijen denken dan ook dat er de komende tijd meer druk komt te staan op de huren en dat deze verlaagd dienen te worden. Daarnaast wordt verwacht dat er meer kortere huurcontracten worden afgesloten en meer omzethuurcontracten.

3. Covid-19 en lokaal kopen

Door de globalisering en ruime toegankelijkheid van producten via het internet is, mede versterkt door Covid-19, ook een tegenbeweging op gang komen. Een steeds grotere groep consumenten hecht waarde aan lokale contacten en producten. Lokaal is dichtbij, bereikbaar en veilig. In de ogen van consumenten staat het voor hoge kwaliteit, authenticiteit, betrouwbaar, transparant en milieuvriendelijk. Het zorgt voor een grotere binding met producten, de verkopers en producenten en geeft consumenten een goed gevoel.

Vanaf maart 2020 zijn veel consumenten via initiatieven zoals ‘De winkelier van hier’ lokale ondernemers gaan steunen. Deze ondernemers - couleur locale - maken ook het centrum van Oss uniek en onderscheidend. Consumenten zijn de afgelopen decennia steeds vaker bij het grootwinkelbedrijf gaan winkelen, maar zien ook steeds meer in dat de combinatie met zelfstandige ondernemers een winkelgebied aantrekkelijk maakt.

Daar waar ketenbedrijven vrijwillig massaal hun deuren sloten tijdens de eerste weken van de lockdown in maart 2020, bleven veel centrumondernemers nog wel open. Solidariteit en beschikbaarheid van fysieke producten kreeg opeens een andere lading waardoor het lokaal winkelen in een ander daglicht kwam te staan.

Op basis van de ontwikkelingen beschreven in de drie bovenstaande hoofdstukken kan worden geconstateerd dat Ossenaren loyaler zijn geworden. Dat moet in 2021 beslist vastgehouden en vergroot worden via de ingeslagen weg van ‘De winkelier van hier’ en ‘Haal lokaal’. Dit kan alleen samen met centrumondernemers omdat het een gegeven is dat consumenten een kort geheugen hebben en waarschijnlijk na Covid-19 weer snel terugvallen in hun oude patronen.

Lokale beschikbaarheid opgeteld met de trend van transparant en duurzaam lokaal kopen, kan de groei van centrumondernemers versterken. Om dit proces te ondersteunen wordt vanuit het CMO samen met een lokale ontwikkelaar hard gewerkt aan een unieke loyaliteitsapp. Eén ding is zeker: het CMO blijft voorlopig in de actiestand, want de strijd is nog lang niet gestreden!

Auteur: Jack van Lieshout - centrummanager Oss

Agendahttps://dewinkeliervanhier.nl/

/panden

https://www.walkwartier.nl/

https://www.trefhetinoss.nl/