Column Jack van Lieshout

Bereikbaarheid - 27 september 2017

De aantrekkelijkheid van het centrum van Oss wordt in belangrijke mate bepaald door het aanbod van winkels, horeca, diensten en cultuur, door de aankleding van de openbare ruimte, door evenementen maar ook door de bereikbaarheid. De bereikbaarheid is de toegankelijkheid van een gebied ofwel het gemak waarmee een gebied te bereiken is. De visie ‘centrumring’, een pilot parkeren en ideeën over de aanleg van een - halve - noordelijke randweg kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van ons stadshart. Deze thema’s vragen tijd, discussie en budget.

Een mooie verbetering van de bereikbaarheid op een wat bescheidener vlak speelde zich grotendeels achter de schermen af. In december 2014 werd, na het opheffen door de provincie en Arriva van de Stadsdienst Oss, de Wijkbus Oss actief. Twee jaar later werden rijroutes aangepast, onder meer naar het centrum, waardoor de populariteit in rap tempo toenam. Dit initiatief wordt gedragen door vrijwilligers. Drie van de vrijwillige chauffeurs hebben nu de Stichting Wijkbus Oss opgericht en zijn vanaf 1 september geheel zelfstandig. Een van de drie initiatiefnemers is Rien van Boxtel: een echte duizendpoot die in april van dit jaar werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het was ook Rien die al eerder het centrummanagement benaderde om - vooral - ouderen op koopzondagen en bij speciale gelegenheden of evenementen naar het centrum te vervoeren.

Dit initiatief werd opgepakt en met behulp van centrumondernemers en de gemeente Oss kwam het project ‘Met je hart’ tot stand. Later dit jaar zal dit mooie concept, dat overigens veel verder gaat dan vervoer, worden uitgerold en publiciteit krijgen. Daarnaast zal het logo ‘Centrum Oss, naar de stad’ een prominente plaats krijgen op de voorzijde van de wijkbus. Aandacht voor bereikbaarheid EN ouderen. Met veel dank aan Rien en collega-vrijwilligers! 


Marktpuzzel - 16 augustus 2017

Niemand kan in de toekomst kijken maar toch denken we, na veel en constructief overleg met alle belanghebbende partijen, de puzzel goed gelegd te hebben: vanaf september krijgt Oss op dinsdagen een vernieuwde weekmarkt! Hiermee krijgt ons centrum een mooie, nieuwe en noodzakelijke impuls waar consumenten, marktondernemers en centrumondernemers van gaan profiteren.

Waarom noodzakelijk? De markt heeft de afgelopen jaren aan aantrekkingskracht ingeboet. Aan de ene kant ervaren consumenten een verschraling van het aanbod en aan de andere kant signaleren ondernemers een afname van het aantal bezoekers. In de afgelopen jaren is de markt ook kleiner geworden doordat marktondernemers afhaakten. Het gevolg is een markt die meer versnipperd oogt en minder te bieden heeft. Tijd dus om in te grijpen en deze neerwaartse spiraal om te buigen.

Het verbetertraject dat werd ingezet past bij de ambitie van de gemeente Oss om haar binnenstad in de regio nog meer op de kaart te zetten en ook toeristisch aantrekkelijker te worden. Met de opzet van de nieuwe dinsdagmarkt in september komen er meer marktkramen in de Heuvelstraat, Heuvel en Terwaenen te staan. Bij de nieuwe opstelling is aandacht voor een verzorgde en open uitstraling met marktkramen met de voorkant naar de ingang van de winkels. Aansluitend op Terwaenen wordt aan de Eikenboomgaard een foodstraat gemaakt. De openingstijden zijn aangepast en ook verlengd van 08.30 uur tot 14.00 uur. Hierdoor kan de verblijfsduur van bezoekers langer worden, maar wordt bezoek aan de dinsdagmarkt ook mogelijk en interessant voor consumenten gedurende de middagpauze.

Op 5 september wordt een standwerkersconcours  georganiseerd om de eerste dinsdagmarkt in de nieuwe opstelling extra aandacht te geven en het marktseizoen goed te openen. De volgende puzzel wordt een vernieuwde zaterdagmarkt, maar die gaan we zeker ook samen leggen. 


Piloot, brandweerman of balletdanseres! - 12 juli 2017

Velen kunnen het zich waarschijnlijk nog herinneren: de jeugddromen van vroeger over ‘wat je later wilde worden’. Piloot, brandweerman of danseres. Profvoetballer, zanger of politieagent. Maar wie droomde er over een beroep als winkelier? Ik ken ze niet. Zelf had ik die droom ook niet als zoon van ouders met twee winkels. Dat gold ook voor mijn tweelingbroer Peter die later echter wel winkelier werd met zijn winkel Ali Baba.

In mei van dit jaar maakten we via de media bekend dat aan startende ondernemers een unieke kans werd geboden hun droom waar te maken: alleen of samen met anderen winkelier worden in het centrum van Oss. Tijdens vier informatiebijeenkomsten kwamen ruim dertig belangstellenden hun licht opsteken over de geboden kans. Met een deadline van slechts enkele weken leverden uiteindelijk veertien kandidaten twaalf plannen in voor de vier beschikbare locaties. Een aantal kandidaten werd uitgenodigd om hun plannen te presenteren aan een kleine selectiecommissie. Deze commissie had daarna de lastige taak om uit de ingediende plannen, die nauwelijks voor elkaar onderdeden, een goede keuze te maken. Maar het is gelukt! Afgelopen dagen ontvingen Colinda, Elsbeth, Loes en Anouk de sleutels van hun droomwinkels in de Kerkstraat en in ‘t Gengske. Jan ontving zijn sleutel al eerder van een vijfde pand aan de Walstraat dat beschikbaar was gekomen. Met heel veel enthousiasme zijn deze nieuwe centrumondernemers direct aan de slag gegaan met de voorbereidingen en inrichting. Willem Jan ontvangt zijn sleutel voor een winkel in De Schakel na zijn vakantie.

Wat ik nou leuk maar zeker nog belangrijker vind is dat veel Ossenaren regelmatig langs gaan bij deze nieuwe winkeliers omdat dit hen gaat helpen hun dromen echt waar te maken! Tot ziens bij de vijf droomwinkels in het centrum van Oss.


Wachten op de sloopkogel! - 5 juli 2017

Hoera, de kogel is eindelijk door de kerk! Net als ruim 40 jaar geleden heeft het college van B&W een historische beslissing genomen: stevig investeren in het centrum van onze stad! De ontwikkelingsschets ‘Wal Kwartier’ zorgt straks voor een krachtige impuls aan de dynamiek en de economische levensvatbaarheid van ons centrum, maar ook voor een grote impact voor latere generaties. Een uitgebalanceerd programma met winkels, horeca, woningen, een cultuurhuis en een groen plein met veel ruimte voor cultuur gaat hiervoor zorgen. Zorgen dat het hart van onze stad, de huiskamer van en voor de Osse gemeenschap is en blijft!  

Na de besluitvorming in september van dit jaar door de gemeenteraad, worden veel centrumondernemers, vastgoedeigenaren en andere investeerders eindelijk verlost uit een verstikkende wurggreep. Het moge duidelijk zijn: het Osse centrum staat zwaar onder druk. Bezoekersstromen veranderen en de behoefte aan winkelruimte neemt sterk af. Het resultaat: een toenemende leegstand, vooral dit jaar, met grote winkelruimten in onze belangrijkste winkelstraten. Leegstand tast het functioneren van ons centrum enorm aan. Tot op heden bleven de bezoekersaantallen stabiel, mede door een schitterende evenementenkalender. Maar evenementen alleen zijn niet de oplossing: de problemen op dagen dat er geen evenementen plaatsvinden, worden op die manier niet opgelost. Wel met het vergroten van de diversiteit. Cultuur, educatie, ontmoeten en welzijn, met een bieb als katalysator, zorgen structureel voor een noodzakelijke vergroting van diversiteit met interactie en wisselwerking.

De conclusie van de Verkenning Huisvesting Cultuurfuncties in het Centrum was vorig jaar klip en klaar: 'vanuit de urgentie om functies aan het centrum toe te voegen, is de huisvesting van cultuurfuncties in het centrum wenselijk én haalbaar'. Bibliotheek Oss heeft te kennen gegeven graag naar het stadscentrum te willen verhuizen. Theater De Lievekamp heeft uitgesproken dat het de huidige huisvesting van de bibliotheek goed zouden kunnen gebruiken bij het invullen van zijn toekomstplannen. Gezien de leeftijden van de gebouwen van Bibliotheek Oss en Theater De Lievekamp nadert de grens van wat wenselijk is qua voorzieningenniveau en wensen van deze tijd. Met het oog op de toekomstbestendig van beide instellingen mogen investeringen in beide gebouwen niet lang meer uitblijven. Voor de bieb, als onderdeel van het cultuurhuis, wordt dat nu gerealiseerd binnen het 'Wal Kwartier'.

Met de op 4 juli gepresenteerde ontwikkelingsschets 'Wal Kwartier' geeft het college blijk van lef, passend bij haar credo 'durven door te doen!'. Deze ontwikkelingsschets biedt de interactie, bedrijvigheid en beleving waar de Osse economie en de Osse cultuur om schreeuwen. Een cruciale impuls bovendien om onze ‘huiskamer’ te behouden. Met deze stap geeft het college niet alleen gehoor aan de hartenkreet van centrumondernemers en vastgoedeigenaren, maar ook aan andere partijen. Ondernemersverenigingen TIBO en OIK onderschreven in 2016 de urgentie van een beslissing én van duurzame culturele investeringen voor een bruisend, vitaal en toekomstbestendig centrum. Leefbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving zijn immers ook voor hen, en dus de arbeidsmarkt, cruciaal.

En dan wordt het nu wachten op de sloopkogel: daar zijn alle Ossenaren aan toe!


Winterse beleving in het centrum van Oss - december 2016

Het stadscentrum is het hart van de gemeente Oss, een plek waar inwoners en mensen uit de regio graag komen. Het was lange tijd een plek voor hoofdzakelijk winkelen en een hapje of een drankje. Evenementen werden beperkt georganiseerd en bestonden veelal uit optredens van fanfares op de Heuvel, volleybalwedstrijden en kinderactiviteiten tijdens Koninginnedag. Het bekijken van etalages was op zondag een populaire activiteit van hele gezinnen. Van oudsher waren de winkels en horeca grotendeels in handen van lokale ondernemers. In de loop der tijd kwam daar een groot aantal filiaalbedrijven voor in de plaats, waardoor veel centra op elkaar zijn gaan lijken. De laatste jaren verandert het functioneren van ons  centrumgebied. Dat is niet uniek voor Oss, maar van toepassing in heel Nederland. De belangrijkste trends zijn dat de bezoekersstromen veranderen en dat de behoefte aan ruimte voor met name winkels  afneemt, onder andere door de toename van internetwinkelen. Filiaalbedrijven die hun koers niet op tijd hebben gewijzigd gaan failliet of andere besluiten het centrum van Oss te verlaten.

De charme en de veerkracht van ons centrum, en daarmee de aantrekkingskracht op bezoekers, blijkt vooral uit de ‘couleur locale’. Dat zijn de uitgesproken Osse ondernemers die in tal van branches de binnenstad een eigen kleur geven. Zij maken het onderscheid ten opzichte van andere binnensteden met hun eigen producten en diensten. En wat geldt voor winkels geldt zeker ook voor horeca, culturele instellingen, dienstverlening en de Osse markt. Gemiddeld bezoeken wekelijks 90.000 mensen het centrum. Tegelijkertijd is het centrum een belangrijk werkgebied met veel bedrijvigheid en 2.200 banen. Ook evenementen worden steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van ons stadscentrum en daarmee voor het imago, de stadspromotie en economische ontwikkeling van Oss.

Het centrummanagement Oss, centrumondernemers en gemeente Oss werken al enkele jaren succesvol samen in de Taskforce Centrum Oss. Binnen deze Taskforce wordt gesproken over ‘beleving’. Maar wat is nu beleving? Is het een modewoord? Is het een kapstok? Beleving blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en alle betrokkenen hebben zo hun eigen ideeën hierover als we aan de slag zijn met het uitwerken van plannen en ideeën voor een vitaal en toekomstbestendig centrum. Allen zijn het er over eens dat het bij een goed stadscentrum allang niet meer alleen draait om zoveel mogelijk winkels. Essentieel is het creëren van een voor consumenten interessante en onderscheidende mix van winkels, aansprekende horeca en een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en bijzondere evenementen. Maar ook een schone en een prettige omgeving met mooie panden en veel groen, goede bereikbaarheid en met goede parkeervoorzieningen zijn hierbij belangrijk om succesvol te zijn. We zijn in het centrum van Oss met een steeds groter wordende groep, met vallen en opstaan, hard aan het werk voor het realiseren van een mooie combinatie van dit alles. Aan het werk voor een ultieme beleving van gastvrijheid tot wauw-effect, waarvoor bezoekers komen en waardoor deze bezoekers vooral ook terugkomen.

Evenementen moeten meer bezoekers naar het stadscentrum halen en deze blijven binden en boeien. Het is van groot belang om naast de bestaande evenementen regelmatig nieuwe evenementen te bedenken en te realiseren, ook om als stadscentrum aantrekkelijk en onderschei­dend in de regio te blijven. Veel evenementen kennen een lange geschiedenis en zijn onderdeel van de lokale cultuur. Dit jaar werden in het centrum van Oss ruim 50 evenementen georganiseerd. Van grote meerdaagse evenementen en exposities tot kleine straatactiviteiten. Een kleine greep uit de vele evenementen: Rockronde, Fashion On Wheels, Koningsdag, Kindervrijmarkt, Oranjefeesten, Muziekboulevard, Streekmarkt, Zandsculpturen Festival, Oss On Classic Wheels, Sambafestival, Kidsdag, Living Statues, Stiletto run, Foodfestival, OssSport!, Mozaïekfestival, Halloween en Pietendag.

Nu gaat Winterland Oss enkele weken voor beleving en gezellige drukte zorgen. Een nieuw bestuur heeft zich met veel energie ingezet voor de realisatie van een nieuwe editie van een wintersevenement in het hartje van Oss. Een evenement waar we trots op mogen zijn. In combinatie met tal van straatactiviteiten, sfeerverlichting, verlichte bomen en sfeervolle etalages wordt het goed toeven voor kerstinkopen, een hapje eten en de kerst- en Nieuwjaarsborrel. Naast het schaatsen staan er voor de kinderen diverse activiteiten op de agenda zoals het knutselen van kersttasjes waarmee bij 50 winkels iets leuks kan worden opgehaald. Maar ook een lampionnenoptocht samen met de Kerstman en een echte Kerstmannenkapel, marshmallows roosteren en kerstliedjes zingen rond het kampvuur van Winterland Oss. Kortom: winterse beleving in het centrum van Oss.


Gaan voor het onmogelijke! - december 2015

Door de ontwikkelingen in de detailhandel de afgelopen jaren werd het voor de gemeente Oss tijd voor bezinning over de positie van ons centrum. Wat zijn de ambities en het toekomstperspectief? Zijn deze nog dezelfde als in de Visie Dynamisch Stadscentrum uit 2010? Concreet betekent dit onderzoeken en ontwikkelen van allerlei mogelijkheden zoals het brengen van cultuur (bieb) naar het centrum, vestigen van nieuw ondernemerschap (versmarkt) en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ontwikkellocaties De Wal, TBL en Sheddaken staan hier centraal. In het najaar van 2014 maakte het college en de gemeenteraad al belangrijke keuzes voor het detailhandelsbeleid: prioriteit voor het centrum, een woonboulevard die aanvullend is aan het centrum en het niet toevoegen van vierkante meters met een algemene detailhandelsbestemming in het buitengebied. Dit verschafte duidelijkheid en schiep vooral ook vertrouwen om te investeren en te ondernemen.

Vanuit de gemeente mocht een model voor het nieuwe werken in het centrum worden getest. De oprichting van de werkorganisatie Taskforce Centrum, samengesteld uit ondernemers, bestuurders, ambtenaren en het centrummanagement, werd een feit. Hun opdracht werd het centrum te transformeren tot een bruisende omgeving waar bezoekers langer verblijven, gebruik maken van meer (horeca)voorzieningen en van boodschappen doen naar shoppen overgaan. Beleving staat centraal en wordt versterkt door een goede mix van aantrekkelijke evenementen. De Taskforce Centrum heeft haar taken concreet uitgewerkt in een actieprogramma met als werktitel “Oss, het eerste centrum in Nederland zonder leegstand”. Uit deze ambitie blijkt haar drive: gaan voor het onmogelijke!

Vanuit het besef dat het bij een aantrekkelijk stadscentrum ook gaat over leefbaarheid, uitstraling en toekomst van Oss, haakte de Kracht van Oss aan. Budget is beschikbaar voor het verder versterken van het ondernemerschap door samen te zoeken naar nieuwe verdienmodellen, uitbreiding en actualisering van branchering en het aantrekken en begeleiden van nieuwe ondernemers.

Om innovatief ondernemerschap te stimuleren werd het centrum van Oss, samen met elf andere centra in Nederland, deelnemer aan een pilot voor het verminderen van regeldruk. Het doel is niet om lukraak regels af te schaffen, maar om ondernemerschap, innovatie en samenwerking te versterken door regels die dit nu tegengaan even opzij te schuiven. De periode van de proef is ruim anderhalf jaar. En ik? Ik voel me als een vis in het water binnen al deze positieve ontwikkelingen. Het prima initiatief voor het opzetten van centrummanagement, inmiddels weer een jaar of zeven geleden, krijgt hiermee heel veel denkkracht, slagkracht en financiering. De tijd van praten is voorbij: samen bouwen we aan een vitaal en toekomstbestendig centrum.


Meedoen of afscheid nemen - juni 2015

“Stadshart Oss: het eerste stadscentrum zonder leegstand!” stond in de uitnodiging voor een vastgoedseminar in mei te lezen. De uitnodiging was gericht aan locale en aan pandeigenaren buiten Oss, waaronder institutionele beleggers. Vooral deze laatste groep wilde de Taskforce Centrum naar Oss halen om hen uitvoerig te informeren over de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Oss, centrumondernemers en locale vastgoedeigenaren in hun strijd voor een vitaal en toekomstbestendig centrum.

Informeren over plannen en resultaten, het DNA van Oss, de demografische kenmerken en de grote politieke steun voor het centrum alsmede duidelijkheid geven over kansen met als enige doel: keuzes maken. De opties voor de vastgoedeigenaren zijn er twee: meedoen of afscheid nemen. Het nog langer blijven afwachten en dus niet actief betrokken en begaan zijn met, en participeren en investeren in het centrum, is voor ons niet langer een optie. Afwachten houdt plannen en investeringen op, leidt tot uitstel en achteruitgang. Afwachten helpt ons niet om onze ambitieuze doelstelling “het eerste stadscentrum zonder leegstand!” waar te maken.

Waarschijnlijk vraagt u zich af hoe realistisch dit is, zeker als je recent in de media leest dat Oss in Brabant een top-drie-positie inneemt. Ik ben er van overtuigd dat door alle inspanningen, brede steun, de energie die in het centrum wordt opgewekt en met de juiste keuzes, Oss snel uit de top drie zal wegzakken. Niet langer bij deze top horen is een fraaie prestatie. Maar ook een realistische als we er samen voor blijven gaan!


Regels - maart 2015

De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen waaronder veel jongeren die er hun eerste werkervaring op doen. Wellicht herkent u dit. De detailhandel in Nederland is goed voor 110.000 ondernemingen die per jaar een bijdrage van € 93 miljard aan onze economie leveren. Het centrum van Oss met iets meer dan 300 ondernemingen biedt werk aan ruim 2.300 mensen.

Om de structurele veranderingen in het consumentengedrag, de veranderende behoefte aan winkelruimte, de groeiende leegstand en het aantal faillissementen aan te pakken werd op 12 maart in Amsterdam door minister Kamp van Economische Zaken en diverse betrokken partijen een handtekening gezet onder de Retailagenda. Binnen dit initiatief gaat gewerkt worden aan drie thema’s: de fysieke omgeving van de winkels, het beter benutten van kansen voor de online verkoop en ruimte voor ondernemerschap.Voor dit laatste is het agendapunt “het verminderen van regeldruk” via een uitgebreide proef opgenomen. Voor deelname aan deze proef konden gemeenten zich aanmelden. De gemeente Oss had hier, via de Taskforce Centrum Oss, wel oren naar en werd naast elf andere gemeenten als partner geselecteerd.

Het doel van de proef is niet om lukraak regels af te schaffen, maar om ondernemerschap, innovatie en samenwerking van winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren in Oss te versterken. Specifiek door regels die dit nu tegengaan te schrappen, te veranderen of op te schorten. De periode van de proef is ruim anderhalf jaar. Natuurlijk heb je regels nodig om een gebied zoals het centrum te laten functioneren. Maar minder regels, wijzigingen en het oplossen van knelpunten stimuleert modern ondernemerschap dat structureel bijdraagt aan een vitaal centrum dat onmisbaar is voor de bedrijvigheid en leefbaarheid van de stad Oss.


Beleving - februari 2015

Tijdens de bijeenkomsten van de diverse kennisgroepen binnen de Taskforce Centrum Oss, het unieke en productieve samenwerkingsinitiatief tussen de gemeente Oss en de centrumondernemers, duurt het niet lang of er wordt gesproken over "beleving". Maar wat is nu beleving? Is het een modewoord? Is het een kapstok? Beleving blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en alle betrokkenen hebben zo hun eigen ideeën hierover als we aan de slag zijn met het uitwerken van plannen en ideeën voor een vitaal en toekomstbestendig centrum.

Allen zijn het er over eens dat het bij een goed stadscentrum allang niet meer alleen draait om zoveel mogelijk winkels. Essentieel is het creëren van een voor consumenten interessante en onderscheidende mix van winkels, aansprekende horeca en een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en bijzondere evenementen. Maar ook een schone en een prettige omgeving met mooie panden en veel groen, goed bereikbaar en met goede parkeervoorzieningen zijn hierbij belangrijk om succesvol te zijn.

We zijn in het centrum van Oss met een steeds groter wordende groep, met vallen en opstaan, hard aan het werk voor het realiseren van een mooie combinatie van dit alles. Aan het werk voor een ultieme beleving van gastvrijheid tot wauw-effect, waarvoor bezoekers komen en waardoor deze bezoekers vooral ook terugkomen. Terugkomen betekent waarderen en acties én leidt vaak tot aanbevelingen van ons mooie en complete stadshart, maar ook van bijvoorbeeld een specifieke winkelier waarbij een klant onverwacht ergens tegen aanliep. Zelfs een persoonlijk welkom van een winkelier kan van grote waarde blijken en betekenis geven aan het winkelbezoek van een individuele consument.

Niet onbelangrijk in een tijd dat consumenten steeds bewuster omgaan met hun geld maar wel verwachten dat winkeliers blijven presteren op zowel prijs en kwaliteit. Marketeers noemen dit consuminderen. Consumenten willen een lagere prijs betalen maar dit mag niet ten koste gaan van service en aandacht. Als dat wel het geval is, is er sprake van een negatieve beleving. Het zit hem dus ook vooral in heel veel kleine dingen.

Beleving is géén product maar een ervaring. Voor een grote spectaculaire of een kleine onverwachte ervaring: naar de stad, Centrum Oss!

 

 

 

Agenda/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/