Kwartaal dashboard

Het CMO is gestart met het samenstellen van een dashboard per kwartaal. Hierin staan: actuele leegstand, mutaties in bezetting van panden en bezoekersaantallen voor het totale centrum. Per straat of deelgebieden is informatie op maat samen te stellen. Zie het voorbeeld hieronder van Walplein-Walstraat (pit). Voor een toelichting of specifieke analyses kun je contact opnemen met centrummanager Jack van Lieshout: GSM 06-53518157.

Dashboard Q3 2023 via deze link!

Dashboard Q4 2024 via deze link!

Dashboard Walplein-Walstraat Q3 2023 via deze link!