Stadshart Oss 2025

Om te komen tot een passende aanscherping van Koers Stadshart Oss 2016 én een breed gedragen plan voor het vervolg werd in 2021 een groot onderzoek ‘Steengoed Oss’ met verschillende stakeholders uitgevoerd. In 2022 werd de uitkomst van het onderzoek gebruikt voor de visie 'Stadshart Oss 2025'. In dit rapport wordt op prima wijze samengevat dat het CMO zich samen met alle partners, en in het bijzonder met de gemeente Oss, met volle kracht moet blijven inzetten voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige huiskamer van Oss.

Een korte samenvatting:

Samen werken aan een toekomstbeeld met de volgende ontwikkelrichtingen:

  • Drie sterke polen, die elkaar aanvullen en onderling een onderscheidend karakter hebben: de Heuvel, het Walplein en het Walkwartier
  • Een centrum dat van zichzelf aantrekkelijk is en belevingswaarde heeft met sterke en aantrekkelijke groene ruimtes, het uitlichten en aanlichten van belangrijke historische panden en plekken en daarvoor niet langer afhankelijk is van activiteiten
  • Verbindende ‘kernstraten’ met een ononderbroken commercieel programma op de begane grond - winkels en publieksfuncties - en wonen op de verdiepingen
  • Stadswoningen op de begane grond in de schil
  • Stevige vergroening van Heuvel, Walplein en Walkwartier en goede groene verbindingen in de rest van het centrum.

Het volledige eindrapport is te lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.