Stadshart Oss 2025

In december 2016 werd door de gemeenteraad van Oss de 'Koers Stadshart Oss' vastgesteld. Via het project 'Steengoed Oss'  in 2020 -2021 kreeg het koersdocument een vervolg met visiedocument 'Stadshart Oss 2025'.

Via de onderstaande afbeelding is het visiedocument te downloaden

Persbericht uitkomsten project Steengoed Oss

Hoe ziet de toekomst van het Osse centrum eruit? Hoe geven eigenaren, ondernemers en de gemeente samen vorm aan deze toekomst? Vragen die voor de corona-crisis al actueel waren maar nu meer dan ooit. De opgave om het stadshart Oss toekomstbestendig te houden en te maken vraagt om een op maat gesneden en doelgerichte aanpak. Daarom werkten we samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en het Centrummanagent Oss (CMO) aan het project Steengoed Oss. Met dit project onderzochten het CMO en gemeente Oss welke kansen en mogelijkheden de vastgoedeigenaren zien voor een compacter en toekomstbestendig centrumgebied.

Wethouder Joop van Orsouw:’ Ik ben blij met het rapport. We hebben fijn samengewerkt met de vastgoedeigenaren, ondernemers en het CMO. Er is veel daadkracht in het Osse centrum. Met de aanbevelingen kunnen we aan de slag en de kansen omzetten in daden!’

CMO-voorzitter Jan van Loon: ‘De grote winst van dit onderzoek is de betrokkenheid geweest van vele vastgoedeigenaren. Ze hebben goede ideeën aangebracht en aangegeven vol mee te denken en werken in het verbeteren van ons stadshart. Een werkgroep vastgoedeigenaren met een bestuursfunctie binnen het CMO is de volgende stap.’

Het resultaat van de samenwerking is een rapport met daarin verschillende ontwikkelrichtingen:

 1. Drie sterke polen, die elkaar aanvullen en onderling een onderscheidend karakter hebben. Denk hierbij aan de Heuvel voor horeca, Walplein met zelfstandige winkels en (Osse) specialiteiten en het Walkwartier voor cultuur.
 2. Een binnenstad die in zichzelf aantrekkelijk is en belevingswaarde heeft. Met sterke en aantrekkelijke groene ruimtes, het uitlichten en aanlichten van belangrijke historische panden en plekken. Stevige vergroening Heuvel, Walplein en Walkwartier en goede groene verbindingen met de rest van Oss.
 3. Verbindende ‘kernstraten’ met ononderbroken binnenstadsprogramma op de begane grond zoals winkels en publieksfuncties. En met wonen op de verdiepingen.
 4. Binnenstedelijk wonen in de schil. Pro-actief doorschuiven van winkels en publieksfuncties van schil naar pit.

Centrummanager Oss, Jack van Lieshout: ‘Naast enkele gezamenlijke gebiedsontwikkelingen in centrumstraten is vastgoedontwikkeling de laatste jaren solitair uitgevoerd. De nieuwe werkelijkheid, veroorzaakt door COVID-19, vraagt juist nu om gezamenlijke planvorming, te beginnen met een uitgebreide inventarisatie!’

Aanbevelingen uit het rapport Het rapport geeft de volgende aanbevelingen:

 1. Een structureel samenwerkingsoverleg tussen de gemeente en private stakeholders.
 2. Een vastgoedcollectief.
 3. Vertalen van de onderlinge afspraken tussen de samenwerkende partijen naar een Convenant Stadshart Oss 2025.
 4. Transitiecoach, een extern adviseur. Deze functie combineert twee rollen: een verplaatsingscoach en een transformatiecoach.
 5. Subsidies voor het versterken van de winkelfunctie.
 6. Vastgoedacquisiteur, die zorgt voor meer bekendheid van centrum van Oss bij landelijke retail- en horecaketens en trekt deze actief aan.
 7. Transformatiesubsidie voor de functiewijzigingen van (voormalige) winkelpanden.

www.oss.nl/toekomstossecentrum


College geeft koers aan voor Stadshart Oss - 2016

Het centrum van Oss heeft het moeilijk. Landelijke winkelketens vallen om en steeds meer mensen kopen via internet. Ossenaren gaan niet meer alleen naar hun eigen stad voor hun inkopen of dagje uit. Ze rijden ook gemakkelijk naar een grotere stad voor een dagje uit. We staan voor een aantal keuzes die de Gemeenteraad zal moeten gaan maken.

Hiervoor heeft het College twee notities opgesteld: 1, Koers Stadshart Oss en 2. Verkenning cultuurfuncties. Deze notities zijn beschikbaar via de onderstaande links of via www.oss.nl/toekomstOssecentrum

De veranderingen van de laatste jaren in onder andere de detailhandel en de kantorenmarkt zorgen ervoor dat de uitgesproken wensen en ambities opnieuw moeten worden bekeken. Het antwoord op deze ontwikkelingen is een toekomstperspectief voor het Osse centrum voor de komende 10 jaar.

Dit toekomstperspectief geeft richting aan actuele opgaven en uitwerking van gebieden. Het geschetste toekomstperspectief voor het Osse centrum omvat de volgende uitgangspunten:

 1. een compact centrum
 2. samenspel tussen functies en activiteiten die publiek trekken
 3. benutten van het onderscheidend vermogen en de kracht van het Osse centrum
 4. inzetten op verrassing en beleving
 5. goede bereikbaarheid.

Dit toekomstperspectief vormt de basis voor een actualisatie van de Visie Dynamisch Stadscentrum en de actualisatie van het detailhandelsbeleid. In de agenda voor de toekomst van het Osse centrum komt ook gebiedsontwikkeling nadrukkelijk aan de orde. De voorkeursscenario’s voor de volgende locaties worden geschetst: V&D locatie, de Wal, TBL terrein en Sheddaken.