Gevelproject

Stimuleringsregeling
Een deel van de gevels in het centrum kan wel een opknapbeurt gebruiken. Om dit te stimuleren heeft de gemeente Oss een regeling ingesteld waarbij ondernemers en eigenaren een stimuleringsbijdrage ontvangen om de gevel te verbeteren.
 
Insteek van deze regeling is dat de gemeente Oss de kwaliteit van de gevels wil verbeteren door te luisteren naar de ideeën van de ondernemer, te kijken naar de bestaande gevel en het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw. Dit gebeurt door samen met de ondernemer en een geregistreerde architect de mogelijkheden van gevelverbetering te onderzoeken.
 
Om dit aan te moedigen is een "Stimuleringsregeling Gevelproject" ontwikkeld. De regeling bestaat uit een gratis verkennende studie door een architect tot een bedrag van Euro 500. Voor het maken van een ontwerp door een architect wordt 75% van de architectkosten vergoed: voor hoekpanden tot een bedrag van Euro 5.000 en voor tussenpanden tot een bedrag van Euro 2.500. Verder is er een bijdrage voor de verwijdering van luifels bestaande uit architectkosten Euro 500 en verwijderingskosten Euro 500. De bijdrage voor de verwijdering van te grote reclame bedraagt eveneens Euro 500. Deze regeling eindigt op het moment dat het totale beschikbare budget is gebruikt.
 
Meer informatie treft u aan in de speciale brochure.  Via dit aanvraagformulier kunt u een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Oss. Voor meer informatie kunt u ook een afspraak maken met Jack van Lieshout, telefoon 06-53518157 of e-mail: jackvanlieshout@centrummanagementoss.nl

Agenda/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/