Gevelverbetering

KLIK HIER VOOR DE BROCHURE

Sinds 2010 kunnen pandeigenaren in het stadscentrum van Oss subsidie aanvragen om een gevel te verbeteren of een luifel weg te halen. Eigenaren in onder andere de Peperstraat, Heuvel en Kerkstraat en ’t Gengske hebben daarvoor subsidie ontvangen, met mooie karakteristieke gevels als resultaat. Omdat er nog steeds belangstelling is voor deze regeling, stelt de gemeente Oss voor de komende drie jaar opnieuw geld beschikbaar voor gevelverbetering: € 20.000 per jaar.

Waarom doen we dit?

Gevelverbetering is onderdeel van de Koers Stadshart Oss voor meer levendigheid en ontmoeten in het stadscentrum. Aantrekkelijke gevels en panden dragen bij aan een gastvrije sfeer. Met de subsidie voor gevelverbetering stimuleren we vastgoedeigenaren en ondernemers om het aanzicht van panden op te knappen. Al 36 pandeigenaren maakten hier gebruik van, maar er is nog steeds belangstelling voor de regeling. Daarom is er nu voor de komende jaren opnieuw subsidie voor nieuwe gevelontwerpen met inzet van een geregistreerde architect.

Wethouder Joop van Orsouw: ‘We zien al mooie resultaten van gevelverbetering. Met verlenging van de subsidieregeling geven we andere pandeigenaren ook die kans. Het maakt ons stadscentrum steeds aantrekkelijker.’

Hoe werkt de regeling?

De regeling is bedoeld voor panden in het voetgangersgebied van het stadscentrum. De pandeigenaar vraagt subsidie aan bij de gemeente Oss. Subsidie voor gevelverbetering vergoedt 75% van de architect kosten met een maximum van € 2.500 voor een pand in de rij en € 5.000 voor een hoekpand. Ook voor het verwijderen van een luifel is subsidie mogelijk.

Meer informatie over gevelverbetering in het Osse stadscentrum?

Neem contact op met centrummanager Jack van Lieshout telefoon 06 – 53518157 of email jackvanlieshout@centrummanagementoss.nl of stel uw vraag aan de gemeente en neem contact op met Erwin Bos van de afdeling RO, via telefoon 14 0412 of e-mail e.bos@oss.nl.