Wonen in het centrum

De gemeente wil graag een bruisend centrum in Oss. Het centrum is gebaat bij levendigheid en de aanwezigheid van voldoende inwoners in het stadshart. Daarom stimuleert de gemeente eigenaren van panden in het centrum om deze (deels) te verbouwen tot woonruimten. Daarvoor stelt de gemeente de stimuleringsregeling wonen in het centrum beschikbaar.

 

De regeling in het kort

Pandeigenaren in het centrum kunnen subsidie aanvragen om hun winkel- of horecapand om te bouwen naar één of meer woonruimten. In het centrum-kerngebied gaat het om wonen boven winkels, in het centrum-randgebied geldt de regeling ook voor de begane grond. Het subsidiebedrag hangt onder andere af van het aantal en het type woonruimten en van de daadwerkelijke kosten voor de verbouwing.

 

Voorwaarden

  • Bij een zelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 15.000,- per woonruimte (max. 50% van de kosten),

  • Bij een onzelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 2.500,- per woonruimte of kamer (max. 50% van de kosten),

  • Maximaal € 45.000,- subsidie per pand,

  • Maximaal drie nieuwe woonruimten per bovenverdieping per pand,

  • Maximaal twee nieuwe woonruimten op de begane grond per pand.

 

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met de heer E. Bos, stedenbouwkundige van de afdeling SRO, telefonisch bereikbaar op nummer 14 0412 of stuur een e-mail naar e.bos@oss.nl o.v.v. wonen in het centrum.