Jaarplan - jaarverslag

KLIK HIER VOOR HET JAARPLAN 2019

Elk jaar wordt door het CMO een jaarplan opgesteld. Het jaarplan geeft aan waar in dat dit jaar, en daar waar mogelijk de volgende jaren, de accenten liggen bij het streven het centrum van Oss naar een hoger niveau te tillen en zodoende ook de aantrekkingskracht te vergroten voor de lokale consument, de regionale consument en de toeristische bezoeker. 

Daarnaast wordt door het CMO jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgevoerde activiteiten in het jaar daarvoor. 

Tegen het einde van elk jaar wordt voor het voorliggende jaar de jaarrekening van dat jaar gepubliceerd. De jaarrekening 2017 is op te vragen via info@centrummanagementoss.nl

Voor meer informatie over CMO: zie ook rubriek "Centrummanagent Oss"

Jaarplannen en jaarverslagen voor dit jaar en uit voorgaande jaren zijn beschikbaar via de onderstaande links:

Agenda

Complete agenda

/panden