COO Winkeliersvereniging

Sinds 1983 behartigt de vereniging van Centrumondernemers Oss (COO) de belangen van haar leden naast het promoten van de Osse binnenstad. Lidmaatschap is op vrijwillige basis. De leden betalen jaarlijks een contributie. Met de komst van het CMO en de invoering van de reclamebelasting in 2010 werd in dat jaar de jaarlijkse contributie teruggebracht naar een bedrag van Euro 36,00. Door een sterk teruglopend ledenaantal werd in 2018 besloten om de contributie volledig af te schaffen om met deze stap alle winkeliers automatisch lid te maken van de COO. Dit werd tijdens de ALV op 16 oktober 2018 aan de aanwezige centrumondernemers gepresenteerd.

Deze COO is in het centrum van Oss is actief via haar afgevaardigden in het bestuur van het CMO o.a. op het gebied van: het (mede)organiseren van evenementen, inspraak op gemeentelijk beleid, het vaststellen van open zondagen en in de interactie met de straathoofden.

COO staat voor:

Onderlinge samenwerking met als doel het promoten van het Osse centrum

Toekomstplannen COO:

Toekomst ideeën:

Wij hopen dat u zich bij ons aansluit, want samen maken we van het Osse centrum een succes!

Met vriendelijke groet,

CENTRUM ONDERNEMERS OSS

Stephan Damen - voorzitter

Agenda/panden